Undervisning

Undervisning

Undervisningen følger retningslinjerne fra Undervisningsministeriet med hensyn til antal af lektioner i de forskellige klassetrin og fag og eleverne har mulighed for at gå op til Folkeskolens afgangsprøver.

 

Undervisningen består af 3 elementer

  1. Studier
  2. Kurser
  3. Oplevelser

 

Studier består af de kendte skolefag samt en mangfoldighed af andre teoretiske og praktiske fag. Studierne fylder 1/2 af skoletiden.

Det er eleven der i udgangspunktet bestemmer, hvilke opgaver indenfor hvilke fag, man vil løse i studietiden, planlægningen sker dog i samråd med læreren og for de elever der skal til i eksamen i forhold til pensum.

Det er læreren, der retter, kommenterer, vejleder, diskuterer opgaverne og resultaterne. På baggrund af resultaterne drøftes de videre planer sammen med eleven.

 

Kurserne er lærerstyret fællesundervisning. Her samles hele eller dele af klassen, og læreren giver et oplæg om et relevant emne; f.eks. om tidens store spørgsmål, eller indenfor historie, geografi eller filosofi. Kurserne fylder 1/4 af skolefladen.

Oplevelserne er egne eller fællesoplevelser - store og små, planlagte og spontane. Her er vi ude i marken som klasse, hele skolen sammen eller som enkeltperson, med naturvejleder i skoven, besøg på virksomheder, til koncert- eller elevens helt egne oplevelser.

 

Oplevelserne fylder 1/4 af skolefladen.

Hver elev har adgang til pc i klassen.

Undervisningen sigter overordnet mod at så mange som muligt afslutter med afgangsprøven i 9. eller 10. klasse, og undervisningen vil derfor i perioder af skoleåret have særligt fokus på dette mål. Det er vigtigt at få afsluttet sin grundskole tilfredsstillende, for at kunne gå til videre uddannelsesforløb.