Skoletilbuddet Time Out

Time Out

Time Out-tilbuddet på Dagskolen er direkte målrettet de børn og unge der i en kortere eller længere periode har brug for et anderledes skoletilbud.

I et teenageliv kan der ind imellem være brug for en pause fra det sædvanlige hverdagsliv eller behov for at opleve en anden skolehverdag, for igen at kunne få øje på egne evner eller opleve lysten til at indgå i et læringsforløb.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev og skræddersyr individuelle undervisningsprogrammer i forhold til både sociale og faglige udviklingsområder.

Det er afhængigt af den enkelte kommune hvordan aftalen om et kortere eller længere Time Out-forløb skal aftales, men du er velkommen til at kontakte os for mere information.

 

pdf