STU Programmet

STU programmet

For dig, der har en drøm - men mangler støtte til at nå dit mål
STU - et særligt tilrettelagt undervisningsforløb for unge mellem 16-25 år
Vi rummer utallige muligheder, også for de unge som ikke lige passer ind i de almindelige uddannelsesforløb. På Skydebanegård har vi plads til mange forskellige mennesker, med forskellige ressourcer og evner, og som hver især er i gang med at dygtiggøre sig.
Vi er rummelige og fleksible og har erfaring med at uddanne unge.
Vi tager udgangspunkt i, at du er i centrum for din egen uddannelse, og at fremskridt er målbare på ethvert niveau.
STU linjen optager unge, som har behov for et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb efter lov nr. 564 om STU.
Uddannelsen varer tre år, som helt eller delvist kan foregå på Skydebanegård.
Sammen med dig, lægger vi en uddannelsesplan for hele forløbet. Planen revideres i forhold til behov, men mindst en gang om året i samarbejde med en UU vejleder.
Uddannelsen består af 4 grundelementer

 

12 ugers afklaringsperiode:
Hvor uddannelsens tilbud kan afprøves, således at de enkelte mål kan fastlægges.

Almen del:
Der indeholder undervisning i samfundsforhold, økonomi, husholdning og alle de gøremål, som hører med, når man skal klare en hverdag.

Erhvervsrettet del:
Hvor vi tager udgangspunkt i den enkeltes interesser og evner og tilrettelægger et program, som træner både i arbejdsmæssige forhold og i beskræftigelsesmæssige færdigheder.

Praktik:
Praktikophold i virksomheder og institutioner.

 

Målsætning
I STU uddannelsen har eleverne meget forskellig baggrund og mange forskellige fremtidsplaner og ønsker.
Uddannelsesplanerne ser derfor tyspisk forskellige ud, men målsætningen er fælles.
En god og realistisk fremtidsplan, som man brænder for, og som man vil arbejde for at få færdigheder inden for sit erhverv.
Viden om og kendskab til det erhversområde, som man uddanner sig til.
Tro på egne evner og opbygge en forståelse for at man er noget værd.

 

3 årsplan
En plan for 3 år kunne se således ud:
1. år: 12 ugers afklaringsforløb. Udarbejdelse af undervisningsplan for videre forløb.
9 måneders kursus i den udarbejdede plan for en eller flere af linjerne.
2. år: Fokus på indlæring og praktik. Diverse almene og andre relevante kurser. Planen justeres efter behov.
3. år: Kompetencerne udbygges. Kontakt til virksomheder. Praktikforløb. Samarbejde med UU-vejleder og jobcenter.

 

Dagelev med eller uden botilbud
På STU uddannelsen er der mulighed for både at være dagelev eller også elev tilknyttet et botilbud i Hellebæk eller efterværn/udslusning på Skydebanegård

 
Der er klare mål for hvert af de 3 år, som leder frem til en udslusning i erhverslivet.
Pris: dagelev 22.500 kr.

STU uddannelsestilbud