Opholdsstedet Cassiopeia

Cassiopeia

Er et socialpædagogisk opholdssted der indgår i samarbejde med de øvrige institutioner på Skydebanegård.  
Opholdsstedets ønske er at yde praktisk og pædagogisk hjælp til unge der af forskellige årsager ikke kan bo hjemme. Formålet med at bo på opholdstedet er, at de unge tilegner sig færdigheder og kundskaber og dermed blive i stand til at tage vare på deres egne liv.
Det sker blandt andet ved at skabe tillid mellem den unge og de voksne udfra omsorg, stabilitet og positiv respons og ved at fremstå som tydelige voksne, der er til at stole på.
For at opholdet for de unge bliver optimalt, mener vi det er væsentligt at inddrage forældre eller anden myndighedsindehaver i beslutninger omkring de unge og inddrage dem i hverdagen - f.eks. indkøb af tøj, deltagelse i læge/tandlægebesøg og møder vedr. den unge.

Læs mere om Cassiopeia på vores hjemmeside. http://www.dso-cassiopeia.dk/
Tlf. til opholdsstedet: 30362394
Leder Per Hansen:     22571560