Mest for fagfolk

Mest for fagfolk

Dagskolen på Skydebanegård

Avderødvej 42, Karlebo

2980 Kokkedal

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

www.skydebanegaard.dk

Registreret Skolekode: 227 009

CVR.nr. 34520569

 

Skolen fungerer som dagskole

Skolen modtager børn og unge fra 6. til 10. klasse

Skolen har pt.plads til 9 elever

Her undervises børn og unge fra nærmiljøet og Storkøbenhavn, og vi fungerer som ekstern skole for socialpædagogiske opholdssteder.

 

Skolen samarbejder med Fredensborg kommune omkring eksamen og tilbyder Folkeskolens afgangsprøver efter 9. og 10. klasse.

Fredensborg Kommune fører tilsyn med skolen.

Elever kan indmeldes løbende i et skoleår

 

Vi har undervisningsoverenskomst med Fredensborg Kommunes, kontakt Anne-Marie Bech

 

Målgruppen er børn og unge, der :

  • har generelle indlæringsvanskeligheder f.eks. pga. ADHD/ADD
  • har lav status og er blevet mobbet
  • fremtræder usikre og lukkede
  • har ringe koncentration og indlæringsevne
  • har brug for et særligt tilrettelagt undervisningstilbud
  • er skoletrætte
  • har et almindeligt funktionsniveau og som alene trænger til andre udfordringer

 

Skolen modtager også selvbetalende elever, der ikke er henvist af kommunerne.

Skoledagen er bygget op omkring en fast struktur. Der undervises i moduler med fastlagte pauser. Ferie- og fridagsafholdelse er fælles for alle elever og følger samme vilkår som i folkeskolen.

 

Undervisningen følger generelt folkeskoleloven. Der undervises i folkeskolens obligatoriske fag ifølge Folkeskolelovens §5. Der tilbydes endvidere undervisning i øvrige fag. Udgangspunktet for indlæringen ligger ofte i elevernes specielle interesser. Den praktiske undervisning har en stor rolle og kan være en indfaldsvinkel for at arbejde med tværfaglig undervisning. For de elever der ikke magter at følge Undervisningsministeriets vejledende læse-planer udarbejdes en individuel undervisnings-plan. Denne plan bliver til i koordinering mellem bestemmelserne i folkeskoleloven og den enkelte elevs særlige behov og forudsætninger

Samtidig nødvendiggør indlæringsvanskeligheder og angstfyldte blokeringer for nogle elever en særlig tilrettelagt skoledag.

Pris for fuldt skoletilbud:

Undervisning basisydelse:                                                          16800,- kr.    i 12 mdr.

Socialpædagogisk ydelse takst 1.                                                11000,- kr.    i 12 mdr

 

Socialpædagogisk ydelse takst 2.                                                16500,- kr.   i 12 mdr

 

Skolekørsel

Der kan tilkøbes skolekørsel. Eleven bliver hentet på hjemadressen og derved arbejdes der intensivt med elevens fremmøde, og eleven transporteres hjem efter skoletid. Prisen fastsættes efter afstand mellem skole og hjem.

 

Link til den gode historie