Læringsmiljø

Læringsmiljø

Vi lægger vægt på at drive skole i bred forstand. Lærerne og de andre voksne på stedet, arbejder med udgangspunkt i at eleverne udvikler deres fulde potentiale.Undervisningen er således både teoretisk og praktisk funderet med lige respekt for både hovedets og hændernes arbejde.

Vi lægger vægt på at være en skole, hvor der er plads til alle, uanset tidligere skolegang. Vi tager udgangspunkt i elevens faglige og sociale niveau og behov og herudfra arbejder vi sammen med eleven en plan for at få alle talenter frem i lyset.

Vi fokuser på den elevens relative fremskridt og progression snarere end på det niveau eleven er på.

Kvaliteten af det pædagogiske arbejde der foregår handler om effekten af de pædagogiske aktiviteter, hvor vi har fokus på læringsudbytte i stedet for aktiviteten. Det giver også plads og mulighed for at lære på en lang række andre måder end ved at læse i en bog.

Derfor arbejder vi hele tiden på at bevæge tænkningen væk fra  hvad skal jeg lave - til hvad skal jeg lære.

En sådan fokus på læringseffekt fordrer pædagogisk refleksion og dialog blandt de fagprofessionelle, med eleven og forældre, ledelse og medarbejdere. Vi tilstræber derfor en gang om måneden at have læringssamtale med den enkelte unge om de mål der arbejdes hen imod.