Kærlighed og krav

Kærlighed og krav

Dagskolen har mange års erfaring med at se unge med forskellig baggrund, vanskeligheder og muligheder vokse og udvikle sig. Vi er gode til at skubbe på og opmuntre i forhold til at finde det positive frem i hver enkelt elev.

Vi har som udgangspunkt sat os det mål, at eleverne forlader Dagskolen på Skydebanegård med en god 9. eller 10. klasse eksamen i så mange fag som muligt.

Vi bliver hele tiden klogere og en ting er sikkert: udvikling sker ikke automatisk. I relationen med den unge er vi optaget af at sætte læringsmål inden for den nærmeste udviklingszone og så tilføre noget energi. Masser af energi og masser af kærlighed.

 

Om kærligheden

Kærlighed i den forstand, at vi bestemmer os for at holde sammen med eleven i tykt og tyndt, vi er vedholdende.

Kærlighed i den betydning, at vi som udgangspunkt "nulstiller" alt omkring eleven, når han/hun kommer til skolen.

Kærlighed i den forstand, at vi ikke lader os skuffe, hvis det alligevel går galt men blot prøver igen.

Kærlighed i den form at eleven bliver taget alvorligt og bliver mødt med tolerance og respekt.

 

Om kravene

Kravene er enkle i sig selv:

Man skal deltage aktivt i skolens program

Man skal bestræbe sig på at behandle andre som man selv vil behandles

Man må ikke drikke alkohol på skolen eller indtage andre rusmidler

 

Personlighedsudvikling gennem kærlighed og krav

På Dagskolen på Skydebanegård arbejder vi med, at eleven udvikler sig til at have kræfter og dygtighed til at gøre meget, både alene og sammen med andre mennesker.

Vi lægger vægt på, at eleven oplever sig selv som en del af verdenssamfundet og udvikler sin medmenneskelige forståelse, indlevelse og empati, således at man kan være sammen med alle mennesker uanset etnisk baggrund, udseende, handicaps m.v.

 

Individuel omsorg gennem kærlighed og krav

Eleven kan have en svær baggrund at tumle med, der stiller sig i vejen for stabil og god udvikling.

Vi giver rum og mulighed for at man kan få tillært sig almindelige sociale spilleregler, hvordan man opfører sig, løser problemer og konflikter og kommer videre sammen bagefter.

Vi træner også i at eleven tager hånd om sin egen udvikling - at man lærer at lægge en plan, lærer at studere eller arbejde på egen hånd, at man lærer hvad der skal til for at nå de mål man har sat, og hvad man gør, når man er kommet bagud.